HAJIRUN, S.Pd.,M.P.

NIP. 197311251998021001

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

HERMAN

Kasi Kurikulum dan Penilaian Dikdas

NIP. 196507171986101004

Penata Tk. I , Gol. III/d

MURMIN, SE.

Kasi Peserta Didik dan PK Dikdas

NIP. 197111111993102002

Penata , Gol. III/c

KASMIN, S.Pd.

Kasi Sarpras dan Kelembagaan Dikdas

NIP. 197805262010011009

Penata Tk. I , Gol. III/d

Scroll to Top